Gedragscode

Leestijd: 2 notulen

We abonneren op en promoten het Conventant Gedragscode van Contributor.

Onacceptabel gedrag kan worden gemeld door contact met ons opnemen in vertrouwen.

Onze belofte

In het belang van het koesteren van een open en gastvrije omgeving, verbinden wij ons als bijdragers en beheerders ertoe om deelname aan ons project en onze gemeenschap een intimidatie-vrije ervaring te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichaamsgrootte, handicap, etniciteit, geslachtskenmerken, genderidentiteit en uitdrukking, ervaringsniveau, opleiding, socio-economische status, nationaliteit, persoonlijke verschijning, ras, religie of seksuele identiteit en oriëntatie.

Onze normen

Voorbeelden van gedrag dat bijdraagt aan het creëren van een positieve omgeving zijn:

 • Gastvrije en inclusieve taal gebruiken
 • Respect hebben voor verschillende gezichtspunten en ervaringen
 • Sierlijk constructieve kritiek accepteren
 • Concentreren op wat het beste is voor de gemeenschap
 • Empathie tonen tegenover andere leden van de gemeenschap

Voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag van deelnemers zijn:

 • Het gebruik van geseksualiseerde taal of beelden en ongewenste seksuele aandacht of avances
 • Trolling, beledigende / geringschattende opmerkingen en persoonlijke of politieke aanvallen
 • Pesten door burgers of particulieren
 • Publiceren van persoonlijke informatie van anderen, zoals een fysiek of elektronisch adres, zonder uitdrukkelijke toestemming
 • Ander gedrag dat redelijkerwijs als ongepast kan worden beschouwd in een professionele omgeving

Onze verantwoordelijkheden

Projectbeheerders zijn verantwoordelijk voor het verduidelijken van de normen voor aanvaardbaar gedrag en zullen naar verwachting passende en eerlijke corrigerende maatregelen nemen in reactie op gevallen van onaanvaardbaar gedrag.

Projectbeheerders hebben het recht en de verantwoordelijkheid om opmerkingen, commits, code, wiki-bewerkingen, problemen en andere bijdragen die niet in overeenstemming zijn met deze Gedragscode te verwijderen, te bewerken of te weigeren, of om tijdelijk of permanent een bijdrager te verbieden voor ander gedrag dat zij achten ongepast, bedreigend, aanstootgevend of schadelijk.

strekking

Deze Gedragscode is van toepassing binnen alle projectruimten en is ook van toepassing wanneer een persoon het project of de gemeenschap in openbare ruimtes vertegenwoordigt. Voorbeelden van het vertegenwoordigen van een project of community zijn onder meer het gebruik van een officieel e-mailadres van een project, posten via een officiële sociale media-account of optreden als een aangewezen vertegenwoordiger bij een online of offline evenement. Vertegenwoordiging van een project kan verder worden gedefinieerd en verduidelijkt door projectbeheerders.

Handhaving

Gevallen van beledigend, intimiderend of anderszins onaanvaardbaar gedrag kunnen worden gemeld door in contact brengen het projectteam of via ondersteuning@swanson.nl. Alle klachten worden beoordeeld en onderzocht en zullen resulteren in een reactie die noodzakelijk en passend wordt geacht voor de omstandigheden. Het projectteam is verplicht tot geheimhouding van de melder van een incident. Verdere details van specifiek handhavingsbeleid kunnen afzonderlijk worden gepost.

Projectbeheerders die de Gedragscode niet te goeder trouw opvolgen of afdwingen, kunnen tijdelijke of permanente repercussies ondervinden zoals bepaald door andere leden van de projectleiders.

Attribution

Deze gedragscode is overgenomen uit deBijdrageconvenant, versie 1.4, beschikbaar ophttps://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct.html

Zie voor antwoorden op veelgestelde vragen over deze gedragscode: https://www.contributor-covenant.org/faq

Laat een antwoord achter

Hoofdmenu

voorkeuren

 • Valuta
 • Taal
 • Levering Land
Hoofdmenu

Internationale sites